Jak powinno przebiegać zakładanie ogrodu?

Zakładanie ogrodów to wieloetapowy proces, podczas którego wiele czynników ma znaczenie. Żadnego z nich nie można pominąć. Należy wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu, walory użytkowe, jak i wielkość, jaką ma się do dyspozycji. Konieczne jest zbadanie lokalnego klimatu, właściwości gleby, […]